PPL-SPIN czyli Pleszewski Klub Spinningowy

LUTOWE ŁOWY

Idzie luty podkuj buty? W tym roku za mało mroziło, żeby u nas można było wejść na lód. O rybach mało kto myślał, ale kontakt z wodą był...

Prosna w okowach zimy

Pierwsze żurawie.

Zachód słońca nad Prosną.

Jeszcze uśpione rozlewiska.