PPL-SPIN czyli Pleszewski Klub Spinningowy

Z kart historii klubu


Ziemia pleszewska już od połowy lat dziewięćdziesiątych była silnym ośrodkiem wędkarzy - spinningistów, to z pleszewskiej ziemi pochodzili mistrzowie Okręgu Kaliskiego czy uczestnicy Mistrzostw Polski. Pomimo dynamicznego rozwoju wędkarstwa spinningowego w regionie brakowało instytucji, który skupiłby indywidualności i talenty w tej dziedzinie, dała możliwości działania i wybicia się na zawodach ogólnopolskich. W innych większych miastach okręgu zaczęły prężnie działać kluby wędkarskie. W tym okresie powstał w Ostrowie Wielkopolskim Klub „WODNIK”, a w Kaliszu „ZACZEP”. W naszym mieście wciąż brakowało klubu z prawdziwego zdarzenia. Nie przeszkadzało to jednak pleszewskim spinningistom pokazać się na arenie okręgowej jak i ogólnopolskiej reprezentując głównie Koło PZW w Pleszewie. Po kilku latach działań w pleszewskim kole, dzięki ogromnemu samozaparciu i uporowi w dążeniu do osiągania coraz lepszych wyników udało się skrzyknąć grupę zapaleńców....

Więcej   >/////*>

regulamin


1. Pleszewski Klub Spinningowy PPL - SPIN zwany dalej klubem tworzony jest na podstawie rozdziału V, § 37, p.8 oraz rozdziału V § 46 p. 9 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wyczynowo sport wędkarski.

2. Klub zarejestrowano uchwałą nr 041/2008 Zarządu Okręgu PZW z dnia 19.02.2008 r. i wpisano do Rejestru Wędkarskich Klubów Sportowych PZW prowadzonego przez Główny Kapitanat Sportowy.

Więcej   >/////*>

Sukcesy


Członkowie klubu PPL-SPIN na długo przed powołaniem do życia naszego klubu osiągali liczne sukcesy sportowe. Osiągali czołowe miejsca w zawodach w Kole PZW w Pleszewie, Okręgu PZW w Kaliszu oraz na wielu ogólnopolskich zawodach towarzyskich. Kilkakrotnie uczestniczyli w mistrzostwach Polski. W pierwszym roku funkcjonowania Pleszewskiego Klubu Spinningowego PPL-SPIN do najważniejszych osiągnięć sportowych członków naszego klubu należało:

Więcej   >/////*>