PPL-SPIN czyli Pleszewski Klub Spinningowy

PODSUMOWANIE SEZONU 2015


W dniu 27 stycznia członkowie Pleszwskiego Klubu Spinningowego PPL-SPIN podsumowali miniony sezon pod względem startów, budżetu oraz wypraw wędkarskich. W toku obrad jednomyślnie zatwierdzono plan pracy zarządu, terminarz zawodów oraz wnioski członków klubu do zarządu okręgu na 2016 rok. Niestety z zaproszenia na zebranie nie skorzystali przedstawiciele Okręgu PZW w Kaliszu, czyżby obawiali się problemowych pytań?

Do okręgu wnioskowaliśmy o to, aby:

1. Wprowadzić dolny i górny wymiar ochronny dla szczupaka i sandacza, okonia, bolenia, klenia, jazia, brzany.

2. Wprowadzić ograniczenia co do ilości zabieranych ryb: sandacz, szczupak, boleń, węgorz, brzana, lin, świnka, certa, jaź, kleń, okoń do jednej sztuki dziennie.

3. Wprowadzić okres ochronny dla okonia od 01.03 - 30.04

4. Wprowadzić zasadę „ZŁÓW I WYPUŚĆ” we wszystkich zawodów spinningowych rozgrywanych w Okręgu PZW w Kaliszu.

5. Stworzyć łowisko specjalne np. na wybranym zbiorniku zaporowy w którym bezwzględnie stosowano by zasadę „ZŁÓW I WYPUŚĆ”. Przed utworzeniem dodatkowo je zarybić, a po utworzeniu dodatkowo chronić.

6. Na rzece Prośnie wprowadzić zakaz zabierania ryb.

7. Wprowadzić obręb ochronny dla ryb na rzece Prośnie w okolicy mostu w miejscowościach Grodzisko-Bogusław po 150 metrów od mostu w górę i w dół rzeki z okresem obowiązywania od 01.01 do 30.06. każdego roku aż do odwołania w związku z licznymi objawami kłusownictwa i nieetycznego zachowania wędkarzy podczas tarła klenia, świnki, certy i brzany.

8. Zwiększyć intensywność kontroli PSR nad Prosną zwłaszcza w okresie tarła (marzec-maj) oraz SSR bezpośrednio po zarybieniach.

9. Zwiększyć zarybienia gatunkami drapieżnymi w wodach stojących oraz prądolubnymi w rzekach.

10. Ograniczyć zarybienia gatunkami tj. karp, amur, tołpyga, karaś srebrzysty.

11. Podpisać umowę z okręgiem Konin i Poznań o wzajemnym honorowaniu składek.

12. Wprowadzić jednolitą składkę krajową na wszystkich wodach płynących, niezależnie od innych porozumień międzyokręgowych

.

13. Umieszczenie na stronie internetowej okręgu PZW w Kaliszu (na stronie głównej) treści wszystkich uchwał i postanowień, które zapadły w toku działalności organów stanowiących jak i zarządu Okręgu, jak również ilości zarybień, podjętych działań, spotkań, relacji, zdjęć, wyników z zawodów spinningowych itp.

W czasie spotkania zastanawialiśmy się czy nasze wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, szczerze powątpiewam w to choć nadzieja umiera ostatnia.

Warto wspomnieć o zeszłorocznych sukcesach naszych członków na zawodach okręgowych i towarzyskich:

KLUBOWE GRAND PRIX ZA ROK 2015

Dariusz WOJTKOWIAK - I m.

Jarosław KUCZKOWSKI - II m.

Piotr GRZESZCZAK - III m.

22.11.2015 r.

Tort Klubu RIVER".

Ryszard STEMPNIEWICZ - I m.

18.10.2015 r.

PRZECHODNI PUCHAR PREZESA

Mateusz MOFINA - I m.

27.09.2015 r.

LIGA ŚRODKOWEJ ODRY

Piotr GRZESZCZAK - II m.

12-13.09.2015 r.

SPINNINGOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU PZW W KALISZU.

II tura

Piotr GRZESZCZAK - II m.

Mateusz MOFINA - III m.

Klasyfikacja końcowa:

Piotr GRZESZCZAK - II m.

06.09.2015 r.

POŻEGNANIE LATA

Mateusz MOFINA - I m.

Ryszard STEMPNIEWICZ - II m.

Dariusz WOJTKOWIAK - III m.

30.08.2015 r.

SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA PZW W PLESZEWIE

Mateusz MOFINA - I m.

16.08.2015 r.

ODRA 2000 ŚCINAWA

Piotr GRZESZCZAK - I m.

Jarosław KUCZKOWSKI - III m.

25.07.2015 r.

II TURA SPINNINGOWYCH MISTRZOSTW KLUBU

Dariusz WOJTKOWIAK - I m.

Piotr GRZESZCZAK - II m.

Jarosław KUCZKOWSKI - III m.

10.05.2015 r.

I TURA SPINNINGOWYCH MISTRZOSTW KLUBU PPL-SPIN

Dariusz WOJTKOWIAK - I m.

Jarosław KUCZKOWSKI - II m.

Piotr GRZESZCZAK - III m.