PPL-SPIN czyli Pleszewski Klub Spinningowy

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

PODSUMOWANIE SEZONU 2016


W dniu 13 stycznia pleszewscy spinningiści z klubu PPL-SPIN spotkali się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, po oficjalnym otwarciu zebrania, powitaniu przybyłych nastąpiło przedstawieniu planu zebrania oraz dokonano wyboru niezbędnych komisji. Następnie odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia. Kolejnym punktem zebrania były sprawozdania. Sprawozdanie zarządu za kadencję i rok miniony przedstawił prezes Krzysztof Gembalski. Podsumowano również roku 2016, wyróżniono za osiągnięcia w dziedzinie wędkarstwa spinningowego kolegę Dariusza Wojtkowiaka, który otrzymał dyplom za godne reprezentowania Klubu w zawodach wędkarskich oraz za wybitne osiągnięcia w kategorii „Łowca Okazów”.

Później podsumowano Grand Prix Klubu, gdzie pierwsza szóstka zawodników otrzymała pamiątkowe puchary i dyplomy:

1. Piotr Grzeszczak

2. Dariusz Wojtkowiak

3. Krzysztof Gembalski

4. Mateusz Mofina

5. Mariusz Dzierla

6. Grzegorz Margiela

Kolejnym ze sprawozdań było sprawozdanie finansowe Klubu, które zaprezentował skarbnika Mariusza Dzierle. Ostatnie sprawozdanie przedłożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu Dariusz Wojtkowiak. Po dyskusji nad sprawozdaniami oraz rozpatrzeniem wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla zarządu Klubu nastąpiły wybory. Nowy zarząd na lata 2017-2020 będzie działał w składzie:

Prezes Klubu - Krzysztof Gembalski

Wice prezes - Pior Grzeszczak

Skarbnik - Mariusz Dzierla

Sekretarz - Jarosław Kuczkowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - Dariusz Wojtkowiak

Wice przewodniczący - Ryszard Stempniewicz

Członek - Michał Kuczkowski

Wyborów dokonano jednogłośnie.

Po wyborach przedstawiono i zatwierdzono:

a) projekty wniosków i uchwał do walnego zgromadzenia Klubu.

1. Wystąpić z oficjalnym wnioskiem o połączenie Okręgu PZW w Kaliszu z Okręgiem PZW w Poznaniu.

2. Podpisać porozumienie wielkopolskie między okręgami Kalisz, Konin, Poznań oraz Nadnoteckim w Pile o wzajemnym honorowaniu składek.

3. Wprowadzić dolny i górny wymiar ochronny dla:

- szczupak do 50 cm i powyżej 85 cm

- suma - do 70 cm i powyżej 120 cm

- sandacz - do 50 cm i powyżej 80 cm

- okonia - do 23 cm i powyżej 35 cm

- bolenia - do 40 cm i powyżej 65 cm

- klenia - do 30 cm i powyżej 40 cm

- jazia - do 30 cm i powyżej 40 cm

- brzany. - do 40 cm i powyżej 60 cm

- lina - do 30 cm i powyżej 40 cm

4. Wprowadzić ograniczenia co do ilości zabieranych ryb:

- sandacz, szczupak, boleń, węgorz, brzana, lin do jednej sztuki dziennie (łącznie)

- świnka, certa, jaź, kleń, okoń do trzech sztuk dziennie (łącznie)

- całkowity zakaz zabierania karasia złocistego

5. Wprowadzić okres ochronny dla okonia od 01.03 – 30.04

6. Wprowadzić zasadę „ZŁÓW I WYPUŚĆ” we wszystkich zawodów spinningowych rozgrywanych w Okręgu PZW w Kaliszu.

7. Stworzyć łowisko specjalne np. na wybranym zbiorniku zaporowy w którym bezwzględnie stosowano by zasadę „ZŁÓW I WYPUŚĆ”. Przed utworzeniem dodatkowo je zarybić, a po utworzeniu dodatkowo chronić.

8. Na rzece Prośnie wprowadzić całkowity zakaz zabierania ryb.

9. Wprowadzić obręb ochronny dla ryb na rzece Prośnie w okolicy mostu w miejscowościach Grodzisko-Bogusław po 150 metrów od mostu w górę i w dół rzeki z okresem obowiązywania od 01.01 do 30.06. każdego roku aż do odwołania w związku z licznymi objawami kłusownictwa i nieetycznego zachowania wędkarzy podczas tarła klenia, świnki, certy i brzany.

10. Zwiększyć intensywność kontroli PSR nad Prosną zwłaszcza w okresie tarła (marzec-maj) oraz SSR bezpośrednio po zarybieniach.

11. Zwiększyć zarybienia gatunkami drapieżnymi w wodach stojących oraz prądolubnymi w rzekach.

12. Ograniczyć zarybienia gatunkami tj. karp, amur, tołpyga, karaś srebrzysty.

13. Wprowadzić jednolitą składkę krajową na wszystkich wodach płynących, niezależnie od innych porozumień międzyokręgowych.

14. Umieszczenie na stronie internetowej okręgu PZW w Kaliszu (na stronie głównej) treści wszystkich uchwał i postanowień, które zapadły w toku działalności organów stanowiących jak i zarządu Okręgu, jak również ilości zarybień, podjętych działań, spotkań, relacji, zdjęć, wyników z zawodów spinningowych itp.

Jak zwykle wielką niewiadomą jest czy Okręg PZW w Kaliszu zajmie się rozpatrywaniem zaproponowanych przez nas wniosków, a także czy uzna je za niewarte wspomnienia

b.) Preliminarz budżetowy – w roku 2017

c.) Plan pracy – ustala się przeprowadzanie zebrań Klubu raz na kwartał w ostatnią środę miesiąca o godzinie 20:00. Następne zebranie ustalono na dzień 29.04.2017r.

d.) Kalendarz imprez:

Ustalenie zawodów o Mistrzostwo Klubu za rok 2017:

I tura – rz. Prosna - druga połowa maja

II tura – rz. Warta - lipiec (popołudniu)

e.) Ustalenie zawodów zaliczanych do Grand Prix Klubu za rok 2017

I tura Pstrąg Warty – zawody wewnętrzne Klubu - kwiecień

II tura Liga Środkowej Odry – maj

III tura Mistrzostwa Klubu II tura – lipiec

IV tura Pożegnanie Lata – sierpień

V tura Liga Środkowej Odry – wrzesień

VI tura Puchar Jar-Fish – październik

VII tura Puchar Jesieni – PZW Kalisz Miasto lub Biesiadna Warta – listopad

Dokonano zmiany w regulaminie Grand Prix:

Do kalendarza mogą być zaliczane tylko zawody na żywej rybie.

Do Grand Prix zaliczane jest 5 najlepszych wyników.

Szczegółowe terminy zostaną ustalone na kwietniowym zebraniu.

f.) Zaproponowano również zakup mat pomiarowych na potrzeby zawodów na żywej rybie.

Po zatwierdzeniu wszystkich wniosków komisji uchwał zebranie zakończono.