PPL-SPIN czyli Pleszewski Klub Spinningowy

PODSUMOWANIE SEZONU 2017

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KLUBU


W dniu 27 stycznia spinningiści z klubu PPL-SPIN spotkali się na zebraniu sprawozdawczym. Oficjalnego otwarcia zebrania dokonał Prezes klubu, który po powitaniu przybyłych wędkarzy przedstawił plan zebrania. Następnie odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego walnego zgromadzenia. Kolejnym punktem zebrania były sprawozdania. Sprawozdanie zarządu za miniony rok przedstawił prezes Krzysztof Gembalski w którym przedstawił działalność zarządu, podsumował rok 2017 oraz wyróżnił zawodników za osiągnięcia w dziedzinie wędkarstwa spinningowego:

Kolega Ryszard Stempniewicz otrzymał dyplom za godne reprezentowania Klubu w zawodach wędkarskich na szczeblu okręgowym oraz w zawodach Ligi Środkowej Odry.

Kolega Piotr Grzeszczak otrzymał pamiątkową statuetkę i dyplom za wybitne osiągniecia w kategorii „ŁOWCA OKAZÓW” - Kleń 53 cm oraz PB sandacza 76 cm.

Podsumowano Grand Prix Klubu, gdzie pierwsza szóstak zawodników otrzymała pamiątkowe puchary i dyplomy:

I. Piotr Grzeszczak

II. Jarosław Kuczkowski

III. Krzysztof Gembalski

IV. Mateusz Mofina

V. Dariusz Wojtkowiak

VI. Mariusz Dzierla

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu przez skarbnika Mariusza Dzierle oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu przez jej przewodniczącego Dariusza Wojtkowiaka

Przedstawienie i zatwierdzenie projektu wniosków i uchwał do zebrania sprawozdawczego Klubu oraz zarządu Okręgu:

1. Wystąpić z oficjalnym wnioskiem o połączenie Okręgu PZW w Kaliszu z Okręgiem PZW w Poznaniu.

2. Podpisać porozumienie wielkopolskie między okręgami Kalisz, Konin, Poznań oraz Nadnoteckim w Pile o wzajemnym honorowaniu składek.

3. Wprowadzić dolny i górny wymiar ochronny dla:

a. szczupak do 50 cm i powyżej 80 cm

b. suma - do 70 cm i powyżej 120 cm

c. sandacz - do 50 cm i powyżej 75 cm

d. okonia - do 23 cm i powyżej 30 cm

e. bolenia - do 40 cm i powyżej 65 cm

f. klenia - do 30 cm i powyżej 40 cm

g. jazia - do 30 cm i powyżej 40 cm

h. brzany. - do 40 cm i powyżej 60 cm

i. lina - do 30 cm i powyżej 40 cm

4. Wprowadzić ograniczenia co do ilości zabieranych ryb:

a. sandacz, szczupak, boleń, węgorz, brzana, lin do jednej sztuki dziennie (łącznie)

b. świnka, certa, jaź, kleń, okoń do trzech sztuk dziennie (łącznie)

c. całkowity zakaz zabierania karasia złocistego

5. Wprowadzić okres ochronny dla okonia od 01.01 – 30.04

6. Wprowadzić zasadę „ZŁÓW I WYPUŚĆ” we wszystkich zawodów spinningowych rozgrywanych w Okręgu PZW w Kaliszu.

7. Stworzyć łowisko specjalne np. na wybranym zbiorniku zaporowy w którym bezwzględnie stosowano by zasadę „ZŁÓW I WYPUŚĆ”. Przed utworzeniem dodatkowo je zarybić, a po utworzeniu dodatkowo chronić. W trakcie połowu ryb na łowisku „ZŁÓW I WYPUŚĆ" zabrania się posiadania przy sobie ryb złowionych na innych łowiskach. Połów ryb odbywa się wyłącznie za pomocą haków bezzadziorowych lub pozbawianych zadzioru.

8. Na rzece Prośnie wprowadzić całkowity zakaz zabierania oraz posiadania przy sobie ryb złowionych na innych łowiskach. Połów ryb odbywa się wyłącznie za pomocą haków bezzadziorowych lub pozbawianych zadzioru.

9. Zwiększyć intensywność kontroli PSR nad Prosną zwłaszcza w okresie tarła (marzec-maj) oraz SSR bezpośrednio po zarybieniach.

10. Zwiększyć zarybienia gatunkami drapieżnymi w wodach stojących oraz prądolubnymi w rzekach.

11. Ograniczyć zarybienia gatunkami tj. karp, amur, tołpyga, karaś srebrzysty.

12. Wprowadzić jednolitą składkę krajową „NO KILL” (bez prawa zabierania złowionych ryb) na wszystkich wodach płynących, niezależnie od innych porozumień międzyokręgowych,

13. Umieszczenie na stronie internetowej okręgu PZW w Kaliszu (na stronie głównej) treści wszystkich uchwał i postanowień, które zapadły w toku działalności organów stanowiących jak i zarządu Okręgu, jak również ilości zarybień, podjętych działań, spotkań, relacji, zdjęć, wyników z zawodów spinningowych itp.

14. Wprowadzić dodatkową opłatę karną w wysokości 20 zł. dla osób, które nie zdały rejestru połowu, lub nie wypełniły go właściwie.

15. Wprowadzić zakaz sprawiania ryb nad wodą.

16. Wprowadzić obręb ochronny dla ryb na rzece Prośnie w okolicy mostu w miejscowościach Grodzisko-Bogusław po 150 metrów od mostu w górę i w dół rzeki z okresem obowiązywania od 01.01 do 30.06. każdego roku aż do odwołania w związku z licznymi objawami kłusownictwa i nieetycznego zachowania wędkarzy podczas tarła klenia, jazia, świnki, certy i brzany.

Później dyskutowano nad preliminarzem budżetowym na rok 2018 oraz przedstawiono plan pracy. Ustalono również przeprowadzanie zebrań Klubu raz na kwartał w ostatnią środę miesiąca o godzinie 20:00. Następne zebranie ustalono na dzień 25.04.2018r. Dalej rozmawiano i ustalano kalendarz imprez zaliczanych do Grand Prix klubu na rok 2018.

I Tura - „PSTRĄG WARTY” - rzeka Warta (kwiecień)

II tura - „LIGA ŚRODKOWEJ ODRY” - rzeka Odra (maj)

III Tura - „II TURA MISTRZOSTW KLUBU” - rzeka Warta (lipiec)

IV Tura - „POŻEGNANIE LATA” - zawody nocne Warta (sierpień)

V Tura - „LIGA ŚRODKOWEJ ODRY” - rzeka Odra (wrzesień)

VI Tura - „PUCHAR ALBATROSA” - rzeka Warta (październik)

VII Tura - „BIESIADNA WARTA” – rzeka Warta (listopad)

Daty poszczególnych zwodów zostaną ustalone na kwietniowym zebraniu. W toku dyskusji podnoszono i omawiano następujące tematy:

• przebieg zebrania w Kole PZW w Pleszewie

• Organizacja Ligi Środkowej Odry – mimo otrzymania propozycji organizacji jednej z tur LŚO zarząd podjął decyzję o nieangażowaniu się ze względów logistycznych. Jednocześnie Zarząd podjął decyzję ufundowaniu pucharu za najokazalszą rybę całego cyklu LŚO.

• Analiza warunków dopłat do zezwoleń w innych Okręgach PZW.

• Nowy statut PZW oraz regulamin Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego, przedstawienie zmian w rozdziale dotyczącym wędkarstwa spinningowego.

Po zatwierdzeniu wszystkich wniosków komisji uchwał zebranie zakończono.

Przykrym jest, że kolejny rok nikt z Okręgu PZW w Kaliszu nie znalazł czasu, aby się z nami spotkać i w merytorycznej dyskusji porozmawiać o bolączkach szarych wędkarzy - spinningistów. Po raz kolejny dali wyraz temu, iż spinning w Okręgu traktowany jest po macoszemu. Z pewnością bali się również trudnych pytań lub słów krytyki za zaniechania oraz działania, które podejmują wbrew oczekiwaniom wędkarzy.