PPL-SPIN czyli Pleszewski Klub Spinningowy

PUCHAR OKONIOWYCH MANIAKÓW

RZEKA WARTA


W dniu 09 sierpnia nad Wartą w Rogusku odbyły się zawody PUCHAR OKONIOWYCH MANIAKÓW. Zawody zorganizowano z inicjatywy Mirka Kusyka i grupy zapaleńców łowiących okonie. Poza dwoma pleszewianami (Piotr i Mateusz z PPL-SPIN), w rywalizacji wzięło udział blisko 40 zawodników reprezentujący kluby i koła z Poznania, Warszawy, Kalisza, Obornik, Gniezna, Jarocina i innych okolicznych miejscowości.

Do punktacji zaliczane były wyłącznie okonie, liczone od 20cm (90 pkt. za sztukę + 20 pkt. za rozpoczęty centymetr), ale dodatkowo zawodnicy otrzymywali punkty bonusowe, za pierwszą rybę powyżej 25 cm., pierwszą powyżej 28 cm., za pięć wymiarowych okoni oraz za 10 wymiarowych okoni. Organizator pozyskał licznych sponsorów, dzięki czemu, upominkami można było uhonorować pierwszą dziesiątkę zawodników.

Podium okoniowych maniaków :

1. Rafał MIKOŁAJEWSKI - KKS PROSPIN Kalisz - 2590 pkt. (14 okoni)

2. Piotr GRZESZCZAK - PPL-SPIN Pleszew - 1570 pkt. (9 okoni)

3. Wojtek BUCZKOWSKI - KKS PROSPIN Kalisz - 1100 pkt. (6 okoni)

Drugi z pleszewian - Mateusz złowił jednego okonia co dało mu 150 pkt.

Najdłuższa ryba zawodów to okoń 27,9 cm. złowiony przez Andrzeja Basińskiego.