Deweloper – Żory

0
41

Umowa notarialna z deweloperem
Przy podpisywaniu umowy deweloperskiej konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego. Jednak deweloper nie ma prawa narzucić nabywcy skorzystania z usług wybranej przez niego kancelarii. Wynika to z faktu, iż kupujący ponosi z tytułu tej umowy koszty, ma więc prawo wyboru.
Oczywiście deweloper wybierając notariusza nie musi działać na niekorzyść nabywcy. Często bowiem współpracuje on na stałe z jednym notariuszem od początku całej inwestycji i może on lepiej się orientować w sprawach danego budynku.
W praktyce niewielu nabywców decyduje się na poszukiwanie kancelarii notarialnej na własną rękę. Skorzystanie z usług notariusza wskazanego przez firmę deweloperską jest w tym przypadku wygodniejsze i oszczędza czasu potrzebnego na ewentualne poszukiwania. Warto pamiętać, że notariusz nie jest stroną w umowie i nie działa w interesie żadnej z nich. Jest on przedstawicielem prawa, który sprawuje pieczę nad tym, aby umowa została podpisana zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i nie faworyzowała żadnej ze stron.